Hold styr på driften

Tamigo hjælper dig med at udnytte virksomhedens potentiale fuldt ud!

Prøv gratis

Tamigo er førende inden for online workforce management i Danmark

Vagtplan skaber merværdi

Vi hjælper dig med at maksimere omsætningen og minimere lønomkostningerne gennem en komplet håndtering af hele vagtplansprocessen - fra de første vagter lægges ind i vagtplanen til timerne overføres til de rette lønarter i lønsystemet.

Opdag mulighederne

Styr driften med Tamigo App

Tamigo App giver dig alle de muligheder og funktioner, din virksomhed har brug i den daglige drift. Alt procesmæssigt kan klares fra appen, der hurtigt bliver et uundværligt arbejdsredskab. Godkend eller afvis bud på vagter, byttevagter eller fravær.

Opdag mulighederne

Let kommunikation

Kommunikationen i Tamigo foregår automatisk via sms og/eller mail. Det betyder, at der altid er dokumentation for, at medarbejderne er opdaterede i forhold til den sidste nye vagtplan. Det giver tryghed for alle roller i virksomheden.

Opdag mulighederne

Hos Tamigo går systemets HR-funktioner hver dag i dialog med medarbejderne

Fælles dokumenter

Inddrag medarbejderne og implementér vidensdeling i praksis ved at gøre dokumenter som f.eks. MUS-samtaler og personalehåndbøger tilgængelige i Tamigo. Du kan nemt oprette og gemme ligeså mange relevante dokumenter pr. medarbejder i Tamigo, som er påkrævet.

Opdag mulighederne

Kompetencestyring

Er de rigtige personer på arbejde? I Tamigo kan du let tildele medarbejderne kompetencer og derved sikre, at personer med de nødvendige kompetencer er på arbejde, når det er nødvendigt. Kompetence-overblikket er en integreret del af vagtplanen.

Opdag mulighederne

Effektiv vidensdeling

Tamigo leverer infrastrukturen til effektiv vidensdeling internt i virksomheden. Med Tamigo kan ledelsen være sikker på, at medarbejderne altid kommer forbi den digitale opslagstavle med opdateret virksomhedsinformation, og at de altid har adgang til relevante dokumenter i deres personlige Tamigo-løsning.

Opdag mulighederne

Tamigo tæller medarbejdernes løntimer korrekt sammen, og overfører dem til dit foretrukne lønsystem - det sikrer lave, stabile lønomkostninger og høj validering

Altid korrekt lønudbetaling

Tamigo tjekker automatisk hver enkelt løneksport for manglende- eller ukorrekte data. Dermed er virksomheden altid sikret mod ukorrekte udbetalinger, ustabile lønomkostninger samt demotiverede og utilfredse medarbejdere.

Opdag mulighederne

Sikker validering af løntimer

Tamigo skaber automatisk højere validitet af løntimer, da medarbejderne løbende kan følge deres timer og dermed korrigere fejl inden lønkørselen. Lønafdelingen har altid overblik - hele vejen over alle løntimer for alle involverede.

Opdag mulighederne

Spar tid og penge

Tamigo Touch er intelligent timeregistrering med digitalt stempelur. Virksomheder, der bruger Tamigo Touch, oplever ofte en reducering af lønomkostningerne, fordi medarbejderne bliver betalt for den effektive arbejdstid – hverken mere eller mindre.

Opdag mulighederne

Tamigo samler hele den økonomiske værdikæde i et samlet, brugervenligt system

Styr på driften

Få et præcist billede af butikkernes performance og daglige drift - enkelt vis og samlet - via den direkte adgang til rapporter over eks. produktivitet, budgetter, lønprocenter, forventede omsætning, bemanding vs. kundetal.

Opdag mulighederne

Let og gennemsigtig benchmarking

Tamigo tilbyder som en af de eneste på markedet uhindret adgang til alle relevante oplysninger på tværs af organisationen. Det betyder, at ledelsen nemt kan få præcist indblik i den enkelte butiks bemandingssituation og lønomkostninger.

Opdag mulighederne

Se ind i fremtiden

Se om du vagtplanlægger over budget og find ud af, om du ligger inden for ønskede lønprocent. Økonomirapporterne giver overblik og dermed mulighed for at træffe proaktive beslutninger, der styrker forretningen og giver en bedre bundlinje.

Opdag mulighederne

Bliv klogere på hvad vi kan hjælpe din virksomhed med:

”Købmænd har ikke tid til at læse lange manualer. En af Tamigos helt store kvaliteter er, at nye købmænd kan nøjes med tre timers oplæring.”

HR-ansvarlig, Svend Halse Petersen
REMA 1000

"Allerede fra marts måned har vi et super overblik over bemandingen i sommerferien. Derfor giver Tamigo os sikkerhed for, at vi altid har det ønskede antal medarbejdere på arbejde."

Teamleder for Statens It’s servicedesk, Jesper Birkholm
Statens It

"De butiksansvarlige er hurtigt i stand til at lægge superskarpe vagtplaner."

Administrationschef, Inger Luciani
Baresso Coffee

"Tamigo er et planlægningsværktøj, alle vores medarbejdere har meget nemt ved at bruge."

International HR-manager, Anette Sørensen
Bolia.com

Nyheder fra Tamigo

Medarbejderindflydelse giver positive gevinster

Som daglig bruger af Tamigo ved du det sikkert allerede; muligheden for at bytte-, byde på- og udbyde vagter gennem Tamigo har en positiv effekt på dit arbejds- og privatliv - især hvis du har skiftende arbejdstider.

En ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at medarbejderindflydelse på egen arbejdstid gennem et IT-system ikke kun sænker stressniveauet samt forbedrer søvnen og familielivet for medarbejdere med skiftende arbejdstider. Det psykosociale arbejdsmiljø bliver også mærkbart forbedret.

 Tamigo giver indflydelse

Skiftearbejderne oplever bl.a., at der er tilstrækkeligt med ressourcer til at løse arbejdsopgaverne, konkluderer forskerne bag undersøgelsen.

 Hos Tamigo glæder vi os til at øge medarbejderindflydelsen og antallet af positive gevinster ved at introducere endnu flere brugervenlige funktioner på Tamigo App til smartphones og til web.

Stempelur på smartphones giver glade medarbejdere

For et støt stigende antal virksomheder og medarbejdere er specielt én funktion i Tamigo App helt uundværlig.

Touch check ud/ind til smartphones har kun knapt et år på bagen. Alligevel har et stort antal virksomheder allerede inkorporeret det mobile stempelur som en hjørnesten i driften.

I alt bruger 183 virksomheder over hele verden med tilsammen flere tusinde ansatte i dag Tamigo Touch til smartphones - og tallet er støt stigende.

Nemmere at være medarbejder

Hos APCOA, Danmarks største parkeringsselskab, stempler 130 parkeringsvagter over hele landet hver dag ind og ud via Tamigo Touch på smartphones. Ifølge operativ teamleder i APCOA Region Vest, Mikkel Kring, har muligheden for at registrere den faktiske arbejdstid ”ude i marken” øget medarbejdertilfredsheden ganske betragteligt.

”For parkeringsvagterne betyder det, at det er blevet meget nemmere at være medarbejder. I dag er de ikke længere nødt til registrere deres arbejdstid derhjemme på en computer. Med Tamigo Touch på smartphones har de fri, når de har fri, og det har øget medarbejdertilfredsheden samt mindsket administrationen,” siger operativ leder, Mikkel Kring.

Skræddersy Touch

Mange virksomheder benytter sig af muligheden for at skræddersy Touch check ud/ind til smartphones. Funktionen kan både tilpasses virksomheder med konventionelle fysiske butikker eller eks. transportvirksomheder, vagtselskaber etc., hvor medarbejderne har behov for en nem og præcis stempelurs-løsning ”ude i marken”.

Virksomheder der i forvejen bruger Touch check ind/ud har automatisk adgang til Touch på smartphones.

For mere information om Touch check ind/ud til smartphones kontakt venligst Anders Boysen på telefon: 31 69 40 97.

Statens It: Tamigo sender vigtigt signal udadtil

Ifølge teamleder for Statens It’s servicedesk, Jesper Birkholm, er det naturligt at Statens It, som toneangivende offentlig myndighed på IT-området, går forrest, når det gælder om at digitalisere driften. Og her sender Styrelsens brug af Tamigo det helt rigtige signal udadtil.

"Når man som Statens It er sat i verden for at effektivisere og optimere IT-servicen på tværs af Staten, så nytter det ikke, at vi selv sidder og vedligeholder vagtplanen i et Excel-ark,” siger teamleder, Jesper Birkholm, fra Statens It.

Læs mere om hvilke fordele Statens It siden 2010 har høstet som Tamigo-kunde her:

Statens It - en offentlig IT succes

Kom i gang med det samme