Timeseddel og løn

Registrér dine medarbejderes faktiske arbejdstid og lad Tamigo regne løntimerne ud for dig. Alle medarbejdere kan selv følge med i egne timer i deres online vagtplan, hvilket øger chancen for at fange eventuelle fejl, inden timerne når frem til lønafdelingen. Dermed betyder Tamigo nem løn til alle medarbejdere.

Funktioner

Sygedage

Registrér sygedage på dine medarbejdere i timesedlen, så du kan trække statistik og bevare overblikket over deres fravær.

Flekskonto

Med flekskontoen kan både du og dine månedslønnede medarbejdere nemt få overblik over medarbejderens plus/minus timer, samt se hvordan kontoen påvirkes af den fremtidige plan.

Eksport til lønsystem

Med få klik kan du eksportere faktiske løntimer og forskudttidstimer- lige til at læse direkte ind i dit lønsystem.

Timesedlen - din garanti for korrekt lønudbetaling

I Timesedlen fremgår de planlagte vagter fra vagtplanen samt de faktiske vagter. Når dagen er omme, kan planlægger lukke dagen, hvorefter timerne er klar til at blive eksporteret til dit foretrukne lønsystem. Det er din garanti for korrekt lønudbetaling.


Timeseddel giver retvisende, økonomiske rapporter

Lukkede dage i timesedlen med faktiske vagter danner grundlag for de økonomiske rapporter i Tamigo. Derfor har du med en ajourført timeseddel altid adgang til retvisende rapporter, der holder budgettet op mod de faktiske tal.


Er min budgetterede omsætning og vagtplanen skarp nok?

Hvis din omsætning automatisk bliver læst ind i Tamigo, kan du allerede morgenen efter se den lønprocent, du realiserede på dagen i timesedlen. Ud fra bemandingen beregnes lønomkostningerne, og med den faktiske omsætning fra timesedlen kan du med det samme se dagens lønprocent. Hvis lønprocenten afviger markant fra den forventede, kan det være en anledning til at genoverveje de næste dages vagtplanlægning.