Vagtplan

Tamigo er en 100% online, cloud-baseret løsning, der giver dig den bedste kontrol over hele bemandingsprocessen, medarbejdere og roller. Den logisk opbyggede og let tilgængelige online vagtplan hjælper dig med at bevare overblikket til hverdag. I den daglige drift tager du beslutninger om vagtbytte, bud på ledige vagter samt fravær - ændringerne lægges automatisk ind i Tamigo, vagtplanen opdateres og de relevante medarbejdere orienteres.

Du kan automatisk få overført din vagtplan til din private kalender i bl.a. Google, Outlook og iPhone. På den måde vil eventuelle ændringer i vagtplanen altid fremgå af din egen kalender.

Det er desuden muligt at integrere planlagte- og faktiske lønomkostninger i den enkelte afdeling/butik i din vagtplan. Tamigo giver dig dermed et præcist billede af lønomkostningsniveauet ved den vagtplan, du lige har lagt. Dét giver et stærkt udgangspunkt for at foretage proaktive valg og dispositioner.

Funktioner

Læg planer ind i fremtiden

Du behøver ikke indtaste vagtplanen uge for uge, men kan nøjes med at gøre det én gang, hvis du anvender en skabelon. Rul din vagtplan ud for et ønsket antal uger og giv medarbejderne adgang til den med det samme. Du har desuden mulighed for at udrulle vagtplan for en enkelt medarbejder uden at overskrive den eksisterende vagtplan.

Læg vagtplan

Skriv vagterne direkte ind i vagtplanen, bevæg dig hurtigt og enkelt rundt med piletasterne, tryk gem og del vagtplanen med dine medarbejdere online med det samme.

Vagtbørs

På vagtbørsen kan du nemt acceptere og afvise medarbejdernes bud på vagter og ønsker om at bytte med hinanden. Det giver fuld dokumentation og skaber 100% klarhed over vagterne, som opdateres automatisk, når planlægger eller administrator har truffet beslutningen.

Farvel til Excel-ark og tidskrævende taste-arbejde

Mange virksomheder oplever et boom i antallet af deltidsansatte. Det stiller større krav til vagtplanen, som i dag skal håndtere langt flere medarbejdere og mere kompleks medarbejderkommunikation end for bare få år siden. Derfor er tiden løbet fra Excel-arket med timevis af manuelt og fejlbehæftet indtastningsarbejde. Tamigos vagtplan erstatter de manuelle processer til fordel for automatiserede funktioner, der tillader dig at bruge tiden på det, du synes er vigtigst.


Hold let styr på arbejdstidsregler

Når du lægger vagtplan i Tamigo, får du en række informationer, der forhindrer, at du ikke overtræder en række arbejdstidsregler. Farvekoder hjælper dig eksempelvis med at give dine medarbejdere præcis de timer, de kontraktmæssigt er berettiget til. Derudover vil du få automatiske advarsler ved brud på 11-timers reglen m.m.


100% online

Tamigo er en online løsning. Det betyder, at du som administrator eller planlægger altid kan lægge nye vagtplaner eller ændre i de eksisterende, uanset hvor du befinder dig. Når du er færdig, godkender du din nye vagtplan med et enkelt klik, hvorefter medarbejdere har adgang til den opdaterede vagtplan.