Integrér dine systemer med Tamigo

Tamigos API gør det muligt via web services at hente data direkte fra Tamigo eller levere data direkte ind i Tamigo. Det kan ske når som helst du ønsker det og fra et hvilket som helst andet system, f.eks. fra dit kassesystem eller lignende. Brugen af et API sikrer dermed optimal fleksibilitet i forhold til integration af data med andre systemer.


Læs mere om Tamigos API dokumentation her.